Wynagrodzenie prezesa – czy zawsze podlega ZUS?

Osoby zajmujące stanowiska w zarządzie spółek często zastanawiają się, w jaki sposób zgodnie z prawem otrzymywać wynagrodzenie z tego tytułu. Istnieją trzy możliwości „zatrudnienia” a co za tym idzie wynagradzania prezesa spółki.

  • Zatrudnienie prezesa na umowę o pracę –  w takim przypadku kwota wynagrodzenia będzie opodatkowana. Zostaną też naliczone składki ZUS jak od standardowej umowy o pracę, a prezes otrzyma kwotę netto wynagrodzenia. Kwota brutto wynagrodzenia będzie zaś stanowić koszt dla spółki.

  • Zatrudnienie prezesa na tzw. Kontrakt menadżerski –  osoba pełniąca funkcję prezesa najczęściej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania – będzie więc wystawiać fakturę VAT dla spółki. Kwestie podatkowe będą wyglądać podobnie jak w przypadku innych faktur kosztowych. Kwestia składek ZUS jednak trochę się komplikuje. Jeśli prezes w ramach działalności uzyskuje przychody wyłącznie z zarządzania spółką, będzie podlegać składkom ZUS jak zleceniobiorca. Jeśli natomiast w ramach działalności uzyskuje on również inne dochody, będzie podlegał składkom z tytułu, który powstał pierwszy – o ile zostały zachowane warunki dla zbiegu tytułów ubezpieczeń.

  • Prezes na zasadzie powołania na funkcję – pełni swoją funkcję wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki, w którym najczęściej ustalone jest również jego wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. W takim przypadku dochody prezesa zostaną zaliczone do dochodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane według zasad ogólnych – czyli skali podatkowej. Nie ma możliwości opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. Wynagrodzenie nie będzie jednak podlegało składkom ZUS.

WAŻNE

Prezes pracujący za darmo dla spółki nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wartość jego pracy stanowi bowiem przychód dla spółki z nieodpłatnych świadczeń i podlega opodatkowaniu jak pozostałe dochody spółki.

 

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>