Udzielanie pożyczek spółce komandytowej przez wspólników

Niejednokrotnie zdarza się, że wspólnicy udzielają pożyczki spółce. Co wtedy z odsetkami? Czy stanowią one koszt podatkowy?

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są natomiast jej wspólnicy – proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT, nie można zaliczać odsetek od kapitału własnego włożonego przez podatnika do źródła swoich przychodów.

POŻYCZKA JAKO KAPITAŁ WŁASNY

Taka pożyczka jest więc traktowana jako wkład do własnego kapitału. Odsetki od pożyczki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Orzecznictwo sadów jest w tej kwestii jednomyślne, że pożyczka udzielona przez wspólnika stanowi dla niego wkład własny do spółki, a to pozbawia go prawa do uznania odsetek od tych pożyczek jako kosztów podatkowych.

KONSEKWENCJE DLA WSPÓLNIKÓW

A jak to wygląda z perspektywy pozostałych wspólników? Sama pożyczka nie stanowi dla pozostałych przychodu z działalności gospodarczej (chyba, że zostałaby umorzona). Odsetki od pożyczki natomiast stanowią dla pozostałych wspólników koszt uzyskania przychodu, proporcjonalnie po posiadanych udziałów w zyskach spółki komandytowej.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>