Tag Archives for " pełnomocnik "

Co to jest spółka komandytowa?

W prawie polskim wyróżniamy dwie grupy spółek. Pierwsza z nich to spółki osobowe, a wśród nich m.in. spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska. Drugą grupę stanowią spółki kapitałowe takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

>