Strata podatkowa – jak odliczć, żeby nie być stratnym

Czasami zdarza się, że rok nie jest dla nas łaskawy i zakończy się stratą, czyli mieliście więcej kosztów niż przychodów. Myślicie pewnie, że te nierozliczone koszty przepadły i już nic nie da się zrobić i zaczynacie się głowić, co by tu zrobić, żeby uniknąć tej sytuacji w przyszłości.

Na szczęście nie jest tak źle – można je rozliczyć, ale pod pewnymi warunkami.

Strata w księgach i odliczenie

Stratę podatkową można rozliczyć w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych, ale w wysokości nie większej niż 50% jej wartości rocznie. No i oczywiście, musicie w kolejnych latach uzyskać dochód, od którego będziecie odliczać tę stratę.

PRZYKŁAD

Przykładowo jeśli za 2014 rok uzyskaliście stratę w wysokości 5000 zł, a w kolejnych latach odpowiednio dochody za 2015 – 2000 zł, za 2016 – 4000, za 2017 – 6000 zł, to możliwe odliczenie starty może wyglądać następująco:

W 2015 r. – 50% z 5000 zł, ale nie więcej niż 2000 zł – możliwe odliczenie więc wyniesie 2000 zł; do rozliczenia w kolejnych latach pozostało 3000 zł straty

W 2016 r – 50% z 5000 zł, ale nie więcej niż 4000 zł- możliwe odliczenie więc wyniesie 2500 zł; do rozliczenia w kolejnych latach pozostało 500 zł straty;

W 2016 r – 50% z 5000 zł, ale nie więcej niż 500 zł (tyle zostało nierozliczonej straty z lat poprzednich) – możliwe odliczenie wyniesie więc 500 zł; do rozliczenia w kolejnych latach pozostało 0 zł straty.

Często pada również pytanie, czy stratę można rozliczyć dopiero w rozliczeniu rocznym. Otóż nie ma przepisu zabraniającego rozliczenia starty przy wyliczeniu zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Musicie jednak brać pod uwagę, że dochód narastająco w trakcie roku może zmieniać się w górę i w dół, a co za tym idzie również granica możliwej do odliczenia straty.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>