Spółka komandytowa – kto płaci podatek?

Decydując się na założenie spółki z pewnością zastanawiacie się nad zasadami opodatkowania podmiotu.

Spółka komandytowa jest spółką wpisaną do rejestru KRS, jednak zalicza się ją do spółek osobowych. Pojawia się więc pytanie czy spółka zapłaci CIT jako osoba prawna?

Zgodnie z  ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Owszem ma ona podmiotowość, płaci VAT, jest także pracodawcą, ale nie opłaca podatku CIT.

KTO WIĘC PŁACI PODATEK?

Podatnikami podatku dochodowego są komandytariusz oraz komplementariusze, czyli wspólnicy spółki komandytowej. Dochód uzyskany w spółce zostanie opodatkowany według zasad, jakie ich obowiązują. Jeśli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zdecydowała się na podatek liniowy, także udział w dochodzie spółki zostanie opodatkowany podatkiem liniowym.

Jeśli natomiast wspólnikiem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to dołączy ona udział w przychodach i kosztach spółki komandytowej i opodatkuje łącznie ze swoimi pozostałymi dochodami podatkiem CIT.

KORZYŚĆ

Sposób, w jaki opodatkowany jest dochód uzyskiwany w spółce komandytowej jest więc dużo korzystniejszy niż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zapobiega bowiem podwójnemu opodatkowaniu zysku – raz na poziomie spółki i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>