Rok obrotowy w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych. Z faktem tym wiąże się wyznaczenie roku obrotowego spółki. Jest to istotne już na etapie aktu założycielskiego, ponieważ to w nim określa się rok obrotowy.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rokiem obrotowym jest „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

W przypadku nowopowstałych spółek komandytowych , założonych w drugiej połowie roku kalendarzowego, istnieje możliwość wydłużenia pierwszego roku obrachunkowego. Przykładowo dla spółki założonej 1.08.2018 można ustalić, że pierwszy rok obrotowy będzie trwał od 01.08.2018 do 31.12.2019. Taki zapis w umowie spółki spowoduje, że nie będzie obowiązku zamknięcia ksiąg na dzień 31.12.2018 a co za tym idzie sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od założenia spółki do 31.12.2018 r. Możliwe jest także ustalenie roku obrotowego nie pokrywającego się z rokiem kalendarzowym. Określenie roku obrotowego w taki sposób wpłynie na przesunięcie terminów zamknięcia ksiąg, sporządzenia sprawozdania i złożenia deklaracji podatkowej.

Zoptymalizuj swój rok obrotowy

Prawo pozwala również na zmianę roku obrotowego w trakcie działalności spółki. Aby jednak zmiana okazała się skuteczna, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w terminie 30 dni. Brak takiego zawiadomienia lub zawiadomienie dokonane po terminie, będzie skutkować bezskutecznością ustalenia roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Należy o tym pamiętać, że nie wystarczy zmienić umowy spółki. W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok po zmianie trwa od pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku do końca roku nowo przyjętego. Nie może on być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Przykład

Przykładowo poprzedni rok obrotowy był ustalony jako zgodny z rokiem kalendarzowym, a więc trwał do 31.12. A1. Nowo przyjęty rok obrotowy został ustalony na okres od 1.04 do 31.03. Pierwszy rok obrotowy po zmianie będzie więc trwał od 01.01. A2 do 31.03.A3 czyli 15 miesięcy.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>