Jak założyć spółkę komandytową?

Utworzenia spółki komandytowej wymaga zawarcia umowy spółki. Jak to zrobić, by dopełnić wszystkich formalności?

Górna liczba wspólników – stron umowy nie jest ograniczona. Art. 102 Kodeksu Spółek Handlowych wymaga jednak, żeby spółka liczyła co najmniej jednego wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki bez ograniczeń (komplementariusza) oraz jednego wspólnika, którego odpowiedzialność jest ograniczona

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ?

Strony umowy, które mają zostać komplementariuszami powinny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (nabywa się ją po 18 roku życia).

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:
1. Firmę i siedzibę spółki.
2. Przedmiot działalności spółki.
3. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
4. Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.
5. Oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego wspólnika wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Ważna jest też forma w jakiej może zostać zawarta umowa spółki komandytowej.
Są dwie możliwości:
• umowa zawarta w formie aktu notarialnego,
• forma elektroniczna.

Każda z nich ma swoje zalety i minusy. Pierwsza z nich generuje koszty taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od towarów i usług (VAT). Zapewnia jednak przed sankcją nieważności.
Druga z nich wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym (S24) i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zostanie zawarta po wprowadzeniu wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi.

WAŻNE!

Konieczna również będzie rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do tego czasu będziemy mieli do czynienia z tzw. „spółką komandytową w stadium organizacji”.  Jak to zrobić? Napiszemy o tym wkrótce.

 

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>