Firma spółki komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą zawsze będziemy musieli stworzyć nazwę, która będzie określać nasze przedsiębiorstwo. Każdy przedsiębiorca w Polsce musi działać pod firmą. W praktyce dochodzi bardzo często do pewnych rozbieżności na tle tego pojęcia.

W mowie potocznej większość osób używając określenia „firma” ma na myśli przedsiębiorstwo jako całość. W języku prawniczym będą to dane, które umożliwiają identyfikację danego przedsiębiorcy i odróżnienie od innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. W przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, firmą będzie jej imię i nazwisko Z kolei w przypadku osób prawnych będzie to nazwa. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, a także źródeł zaopatrzenia.

CO POWINNA ZAWIERAĆ?

W przypadku firmy spółki komandytowej, zgodnie z w art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych, firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy. Dodatkowo musi zawierać oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem sp.k. zamiast pełnej nazwy. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Z kolei nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki. W przypadku firmy spółki komandytowej, zgodnie z w art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych, firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy. Dodatkowo musi zawierać oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem sp.k. zamiast pełnej nazwy. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Z kolei nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki.

Uzasadnia się to tym, że komplementariusze odpowiadający całym swoim majątkiem są gwarantem wiarygodności spółki komandytowej. Jest więc oczywiste, że  potencjalnych kontrahentów spółki będzie interesowała właśnie ta informacja.

KOMANDYTARIUSZE W FIRMIE

Nie jest konieczne wskazywanie komandytariuszy o ograniczonej odpowiedzialności, którzy dodatkowo nie są uprawnieni do reprezentowania spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>