Czym jest suma komandytowa?

Gdy mowa o spółce komandytowej, często pojawia się termin „suma komandytowa”. Co on oznacza i jakie ma konsekwencje dla wspólników spółki? Suma komandytowa spółki, która działa na mocy prawa polskiego, musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej.

Sumą komandytową nazywamy górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Zakładając spółkę komandytową warto więc dobrze przemyśleć jej wysokość, gdyż zbyt wysoka suma zmusza komandytariusza do poniesienia wysokiego wkładu lub odpowiadania za zobowiązania spółki własnym majątkiem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC WIERZYCIELI

W praktyce chodzi o to, że komandytariusze są zobowiązani do zaspokojenia żądań wierzycieli do wysokości tejże kwoty. Komandytariusz jest jednak zobowiązany do spłaty długu z własnego majątku do kwoty sumy komandytowej, o ile wkład jaki wniesie do spółki będzie od niej niższy.  Jeśli natomiast wkład komandytariusza jest co najmniej równy sumie komandytowej, jest on zwolniony z odpowiedzialności. Więcej o odpowiedzialności w spółce komandytowej przeczytacie tutaj.

WAŻNE

Istnieje taka możliwość zmiany sumy komandytowej, ale trzeba pamiętać, że nie ma to zastosowania wobec wierzycieli, których zobowiązania powstały przed dokonaniem wpisu o jej obniżenie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>