Czy wspólnik spółki zawsze odpowiada za zaległości podatkowe?

W spółce komandytowej odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe nie jest jednolita. Komandytariusz bowiem odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej, a ta może być dowolnie ustalona w umowie spółki.

W momencie gdy komandytariusz wniesie do półki wkład, który jest równy lub wyższy od sumy komandytowej,  jest zwolniony wobec organów podatkowych z odpowiedzialności. Może więc stracić jedynie wniesiony wkład. Komplementariusz natomiast odpowiada za zaległości podatkowe całym swym majątkiem. Jego odpowiedzialność nie kończy się w chwili wystąpienia ze spółki. Jest zobowiązany do uregulowania zaległości, które powstały, gdy był on wspólnikiem spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPLEMENTARIUSZY

O odpowiedzialności komplementariusza orzeka odpowiedni organ podatkowy. Dopóki komplementariusz nie otrzyma takiej decyzji, nie ma obowiązku zapłaty zaległości podatkowej.

Warto pamiętać, że komplementariusz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności tylko w momencie, gdy spółka nie będzie w stanie sama spłacić należności. Jeżeli od końca roku, w którym powstała zaległość minęło 5 lat komplementariusz nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez organy podatkowe.

PRZEDAWNIENIE

Zobowiązanie wobec komplementariusza przedawnia się po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ta decyzja została doręczona.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

>