Co to jest spółka komandytowa?

W prawie polskim wyróżniamy dwie grupy spółek. Pierwsza z nich to spółki osobowe, a wśród nich m.in. spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska. Drugą grupę stanowią spółki kapitałowe takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Jako spółka osobowa spółka komandytowa nie będzie posiadać osobowości prawnej.

Osobowość prawna zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych np. zawierania różnego rodzaju umów.

Mimo to w pewnych sytuacjach prawo przyznaje spółkom osobowym pewne możliwości: będzie mogła we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe czy zaciągać zobowiązania.

WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników:

• komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
• komandytariusze o ograniczonej odpowiedzialności (odpowiadają oni do wysokości przysługujących im udziałów).

Liczba komplementariuszy oraz komandytariuszy może być dowolna. Po każdej ze stron musi jednak wystąpić przynajmniej jedna osoba. Może to być osoba fizyczna jak i o osoba prawna. Umowa zawarcia spółki komandytowej może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej, potwierdzona podpisem kwalifikowanym. Spółkę reprezentują co do zasady komplementariusze. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

 

DLA KOGO?

Dla osób, które mają pomysł, czas wolny, umiejętności w realizacji określonych celów gospodarczych, ale nie mają kapitału wystarczającego do ich realizacji. Ograniczając odpowiedzialność części wspólników spółki za zobowiązania spółki, łatwiej zachęcić potencjalnych inwestorów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

 

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

  • […] górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Zakładając spółkę komandytową warto więc dobrze przemyśleć jej wysokość, gdyż zbyt wysoka suma zmusza komandytariusza do […]

  • >