Category Archives for "Uncategorized"

Czym jest suma komandytowa?

Gdy mowa o spółce komandytowej, często pojawia się termin „suma komandytowa”. Co on oznacza i jakie ma konsekwencje dla wspólników spółki? Suma komandytowa spółki, która działa na mocy prawa polskiego, musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej.

Firma spółki komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą zawsze będziemy musieli stworzyć nazwę, która będzie określać nasze przedsiębiorstwo. Każdy przedsiębiorca w Polsce musi działać pod firmą. W praktyce dochodzi bardzo często do pewnych rozbieżności na tle tego pojęcia.

Co to jest spółka komandytowa?

W prawie polskim wyróżniamy dwie grupy spółek. Pierwsza z nich to spółki osobowe, a wśród nich m.in. spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska. Drugą grupę stanowią spółki kapitałowe takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

>