Czym jest suma komandytowa?

Gdy mowa o spółce komandytowej, często pojawia się termin „suma komandytowa”. Co on oznacza i jakie ma konsekwencje dla wspólników spółki? Suma komandytowa spółki, która działa na mocy prawa polskiego, musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej.

Firma spółki komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą zawsze będziemy musieli stworzyć nazwę, która będzie określać nasze przedsiębiorstwo. Każdy przedsiębiorca w Polsce musi działać pod firmą. W praktyce dochodzi bardzo często do pewnych rozbieżności na tle tego pojęcia.

Co to jest spółka komandytowa?

W prawie polskim wyróżniamy dwie grupy spółek. Pierwsza z nich to spółki osobowe, a wśród nich m.in. spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska. Drugą grupę stanowią spółki kapitałowe takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Spółka komandytowa – kto płaci podatek?

Decydując się na założenie spółki z pewnością zastanawiacie się nad zasadami opodatkowania podmiotu.

Spółka komandytowa jest spółką wpisaną do rejestru KRS, jednak zalicza się ją do spółek osobowych. Pojawia się więc pytanie czy spółka zapłaci CIT jako osoba prawna?

Rok obrotowy w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych. Z faktem tym wiąże się wyznaczenie roku obrotowego spółki. Jest to istotne już na etapie aktu założycielskiego, ponieważ to w nim określa się rok obrotowy.

>